Zápis

Zápis do Mateřské školy Kličkova vila pro školní rok 2024/2025

Zápis do Mateřské školy Kličkova vila proběhne 2.5.2024 od 10:00 – 16:00hod

V případě Vašeho zájmu navštívit naší mateřskou školu ještě před zápisem, je možná individuální prohlídka po telefonické domluvě na tel. čísle: 604 962 280.

 

Žádost mohou rodiče doručit následovně:

  1. Osobním podáním dne 2.5.2024 v Mateřské škole v době od 10:00 do 16:00 hodin
  2. Do datové schránky školy cp4ksx5
  3. Poštou doporučenou zásilkou na adresu Mateřská škola Kličkova vila, Ondrákova 280, 261 01 Příbram II (rozhoduje datum podání zásilky)
  4. E-mailem s elektronickým podpisem na mspb@klickovavila.cz

 

  • V žádosti je nutné vyplnit čitelně Váš e-mail
  • Přihláška doručena jiným než z výše uvedených způsobů bude neplatná, pokud nebude do 5 dnů opětovně doručena platným způsobem

 

Dokumenty k žádosti o přijetí:

  1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ je ke stažení na klickovavila.cz nebo k vyzvednutí v MŠ
  2. Kopie rodného listu dítěte
  3. Příloha k žádosti o přijetí – doklad o řádném očkování dítěte potvrzené od dětského lékaře (netýká se dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání) je ke stažení na klickovavila.cz nebo k vyzvednutí v MŠ
  4. Doklad totožnosti zákonného zástupce

 

Registrační číslo přidělené vaší žádosti rodiče obdrží v den zápisu. Pod registračním číslem budou na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do MŠ vyvěšený výsledky zápisu.

 

Výsledky přijatých dětí:

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí 2024

Rozhodnutí o nepřijetí bude k vyzvednutí v MŠ nebo zasláno doporučeně na Vámi uvedenou adresu

 

Ke stažení:

KRITERIA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI – potvrzení do lékaře

Zápis MŠ 2024