Aktivity

Naše škola nabízí dětem nadstandardní pravidelné odpolední aktivity. Začínají vždy od října, po ukončení adaptačního období.

 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY – paní učitelka Markéta Ovčičková

DRAMATICKÉ HRY A ČTENÁŘSKÁ DÍLNA – paní učitelka Markéta Pěničková

Pro děti ze třídy Sluníček:

KERAMIKA – paní ředitelka Bc. Iva Šedivá MBA

DIGITALIZACE – paní učitelka Kateřina Majerová

 

Děti ze třídy Sluníček navštěvují kurz plavání.

 

LOGOPEDICKÁ PÉČE: Ve školce tak pravidelně probíhají logopedické chvilky zaměřené na prevenci řečových vad a individuální péče dle potřeb konkrétního dítěte.