Dotazníky

Výsledek aktuálního dotazníkového šetření z konce školního roku 2023/2024:

 

Dotazník pro rodiče

Školní rok 2023-2024

Chodí Vaše dítě do MŠ:

velmi rádo  11                  rádo   14                             nerado                           nevím  

 • Jednou jste odpověděli „jak kdy“

 

 1. O aktivitách a dění v MŠ s Vámi Vaše dítě hovoří:

každý den   13                                  občas    10                           vůbec ne    1

 • Jednou jste odpověděli „jak kdy“

 

 1. Myslíte, že jste dostatečně informováni o tom, co se v MŠ děje?

dostatečně  24                               nedostatečně   1                       

                  

Jaké navrhujete zlepšení informovanosti?

 • Zde jste nic nenavrhovali

 

 

 1. Sledujete webové stránky MŠ?

pravidelně     11              občas   15               nezajímají mne                      nemám internet 

 

 1. Sledujete nástěnky v chodbě MŠ?

Pravidelně  18                             občas   6                                 vůbec ne   2                               

 

 

 1. Sledujete aplikaci TWIGSEE?

Ano    26                                         ne   

 

Jak jste s aplikací spokojeni?

 • Výborně funguje
 • Moc spokojení
 • Super
 • Na výbornou
 • Velmi, vyhovuje mi
 • Hodnotím kladně, dohledatelné info

 

Jsou nějaké nevýhody aplikace?

Ano    1                                         ne      12      

 • Chybí možnost zpětné vazby/reakce (like na fotku, komentář)
 • Po zadání omluvenky nelze už dál opravit
 • Nelze psát
 • Některé informace jsou v aplikaci a některé na webu, bylo by fajn, kdyby bylo vše v aplikaci
 • Zrušení omluvenky

Tento školní rok jsme začali zkušební verzí a postupně se s ní seznamujeme. Dle vyjádření poskytovatele se nejedná o komunikační portál mezi rodičem a školou. Jedná se pouze o informování rodičů ze strany MŠ

 

 

                  

 1. Máte dostatek možností komunikace s učitelkami?

Ano    23                                         ne                                        nepotřebuji komunikovat

 • Jednou jste odpověděli „jak kdy“

 

Jsou pro vás dostačující individuální konzultace o Vašem dítěti s třídní učitelkou?

Ano    5       

 • Jednou jste odpověděli „zatím ano“
 • Jednou jste odpověděli „ty jsme nikdy neměli“

Na schůzce rodičů byla nabídnuta možnost individuálních konzultací s možností domluvení konkrétního termínu

 • Uvítala bych pravidelné info o přípravě předškoláků

Letošní školní rok byli ve třídě Sluníček pouze děti předškolního věku, takže všechny činnosti byly zaměřeny na aktivity, které umožňují dětem plynulý přechod do ZŠ

 

 1. Máte dostatek možností komunikace s vedením?

Ano    25                                         ne                                       nepotřebuji komunikovat   

 

Pokud ne, co navrhujete?

 

 1. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek v MŠ?

Maximálně    16                   částečně     7                    vůbec 

 

 1. Připadá vám atmosféra v MŠ přátelská?

Ano     23                               částečně    1                     vůbec 

 

 1. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním dalších pracovníků MŠ?

Maximálně     22                  částečně      1                   vůbec

 • Jednou jste odpověděli „nemám zkušenost“

 

 1. Jak byste označili vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě?

Vřelý    8            vstřícný    8             kamarádský    13           odměřený   1              nepřátelský  

 

řekl/a bych to jinak:

 • Normální

 

 

 1. Jak se staví učitelky k potřebám Vás, rodičů?

vstřícně    20                        laxně     4                           odmítavě 

 

 1. Získává podle Vás Vaše dítě dostatečné množství vědomostí a dovedností?

žádné                 minimální   1             dostatečné   15               maximální    9

 

 1. Zajímáte se o výchovu a vzdělávání v MŠ? Máte k ní připomínky?

ano      20                                 ne     4                        nezajímá mne to

 

PŘIPOMÍNKY

 • Uvítala bych oficiální konzultaci o předškolákovi – jeho připravenost či doporučení z pohledu pedagoga

Viz odpověď u otázky č.7

V případě nutnosti rodičům sdělit jakékoliv doporučení ohledně připravenosti na školu  konzultujeme vše individuálně.

 

 1. Sledujete týdenní vzdělávací plán na nástěnce v MŠ

ano      10                               ne      15                             nezajímá mne to

 • Dvakrát jste odpověděli „občas“
 • Jednou jste odpověděli „nestíháme sledovat, – dát do aplikace?“

Zatím nelze vkládat do aplikace

 • Jednou jste odpověděli „ani nevím, že tam je“

 

 

 1. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné:

ano   16                             ani ne   2                       ne    1                       nedokážu posoudit   8

 

moje dítě je více (př. kreativní, otevřené, bázlivé …)

 • Větší samostatnost při oblékání
 • Obě děti udělaly pokrok v různých oblastech, předpokládám, že školka na tom má určitě velký podíl

                 

 

 1. Jste ochotni se spolupodílet finančně, činnostně, nebo materiálně na akcích MŠ?

ano    19                                   ne    2                                       ještě nevím     5

 

Pokud ano, jak?

 • Finančně a materiálně
 • Přispět na hračky a pomůcky
 • S čím je potřeba
 • Činnostně
 • Jsem ochotna pomoci v rámci svých možností s čím bude potřeba

Pokud se budete chtít jakýmkoliv způsobem spolupodílet, oslovte učitelky.

 

 1. Zapojujete se rádi do aktivit MŠ?

Ano    22                     ne                         nezajímá mne to                 nemám čas  3

 

 • Jednou jste odpověděli „Děláme to kvůli dítěti. Uvítali bychom, kdybychom se o aktivitách s rodiči dozvídali více dopředu kvůli práci“

 

 

 1. Domníváte se, že akcí MŠ (divadla, výlet, projekty) je naplánováno:

příliš mnoho                  dostatečně  25                 málo                    nevím            1                 

 

Která akce byla zatím pro Vaše dítě nejatraktivnější?

 • Besídka
 • ZOO
 • Den matek
 • Výlet vlakem
 • Karneval
 • Martin
 • Divadlo
 • Procházky
 • Vánoční besídka
 • Návštěva pana myslivce v MŠ
 • Dopravní hřiště
 • Farmapark u Toma
 • Škola v přírodě
 • Čarodějnický rej
 • Sportovní den

 

 1. Navrhujete jinou akci/aktivitu v MŠ

Ano       8                             ne   14

 

Pokud ano, jakou?

 • Kino
 • Aktivní školka – cvičení
 • Hrachov – záchranná stanice
 • Dinopark
 • Krokodýlí ZOO
 • Víc vyrábění
 • Cizí jazyky

Nejsou v souladu s RVP pro MŠ

 • Spíš než aktivity ve školce bychom uvítali aktivity venku – drakiáda na Nováku, opékání buřtů v lesoparku, procházka,…

Děkujeme za Váni navržené aktivity, ale některé z nich jsou spíše pro rodiny s dětmi

 

 

 1. Strava podávaná dětem v MŠ a skladba jídelníčku je podle Vás:

pestrá  19               málo pestrá                nedokážu posoudit   5   

 

Máte nějaké připomínky ke stravování?

 

 • Dítě si stěžuje na tlusté maso

Paní kuchařka nezpracovává tučné maso, vaří pouze z libového masa

 • Často pečivo ke svačině

Podává se větší množství druhů pečiva, které jsou základem svačin (celozrnné, pšeničné, špaldové, vícezrnné,…)

 • Víc ovoce a mléčných výrobků

Ovoce a zelenina splňuje množství daného spotřebního koše a je dětem denně podávána.

Každý den je dětem nabídnuto mléko nebo mléčný nápoj. Jogurty jsou podávány dětem v rámci finančního rozpočtu svačin.

 • Old- school (podle nástěnky), ale přežijeme to

Nepochopili jsme význam slova „old-school“. Zda si pod tím máme představit starou kuchyň, starou kuchařku 😊, staré receptury???

Hlavně, že jsou děti spokojené a chutná jim !!!!

 • Nelíbí se mi, že přestože platím obědy tak mé dítě jí jen suché těstoviny, rýži, atd…Neříkám, že to je chyba učitelek, ale myslím si, že by tuto chybu od sebe děti neměli okoukávat. Chápu, že ne vždy jim to chutná, ale nemělo by to být pravidlem. Doma poté, co mi syn řekne, že jedl ve školce, tak jí druhý oběd.

Děti mají u nás možnost volby. Jde nám o to, aby děti nebyly hladové a učíme je v průběhu roku postupně na daná jídla.

 • Pokud by se dal umístit jídelníček na aplikaci TWIGSEE

Zatím nelze

 • Kdyby se vám podařilo obě děti naučit jíst zeleninu J (mě se to nedaří!)

 

 

 1. Máte nějaké připomínky k úklidu, k udržovanosti MŠ, zahrady?

 

 • Průchod pro veřejnost v ranních a především odpoledních hodinách

Tato situace se řeší již dlouhodobě, snažíme se průchod zahradou omezit co nejvíce. Ale bohužel nemůžeme průchodu cizích lidí zabránit.

 • Zahrada krásna, interiér zastaralý, ale dětem je to asi jedno

Interiér se stále modernizuje v rámci zachování stylu historické budovy. Máte možnost kdykoliv se domluvit a interiéry si prohlédnout.

 • Vše je hezké, čisté a udržované
 • Naprosto žádné připomínky, vše je krásně udržované, uklizené a čisté (vezmu si z vás příklad a zkusím to doma také J)

 

 

 

 

 1. Co se Vám na MŠ líbí, jste spokojeni s vybavením, pomůckami, hračkami?

 

 • Zahrada, množství výletů a akcí
 • Vše ok, jaké hračky v MŠ jsou, nevím
 • Vše je perfektní, až na nebezpečnou prolézačku, u které nemá zastání ani paní ředitelka (loď)
 • Celkově se mi líbí jak vybavení, hračky, zahrada (hřiště)
 • Krásná uzavřená zahrada, krásné prostředí ve školce
 • Velká zahrada, hodně akcí
 • Nádherná prostorná zahrada
 • Vybavení, zahrada, květiny, výzdoba ve školce
 • Škola je krásně vybavena
 • Působí velmi pohodově
 • Krásná zahrada
 • Se vším spokojeni
 • Zahrada, zázemí školky
 • Rekonstrukci zahrady jsem si představovala více funkční – loď mi přijde nebezpečná
 • Vnitřní vybavení je pěkné
 • Krásné prostředí, výborné vybavení, udržovaná a bezpečná zahrada.

Děkujeme za milá slova !

 

 

 1. Co se Vám na MŠ nelíbí a co byste změnili: 

 

 • Stísněné prostory v šatně

Dáno architektonickým rozložení budovy

 • Větší zaměření na předškolní zralost se zpětnou vazbou pro rodiče – např. test, obrázky + zhodnocení pro rodiče, co je v pořádku a na čem pracovat

Učitelky nejsou oprávněné provádět testy školní zralosti.

Uvažujeme o zavedení individuálních konzultací v určený čas.

 • Někteří pomocní pracovníci by mohli být milejší
 • Jak je již uvedeno v předchozí odpovědi, uvítali bychom, kdyby byly školní akce rodičů s dětmi uveřejněné dříve, často se nám totiž stává, že je nestíháme kvůli práci

Akce jsou zveřejňovány na třech místech (web, nástěnka, twigsee). Podle nás jsou akce s dostatečným předstihem, některé akce jsou nárazové.

 • Až na menší změnu ohledně přístupu obědu, tak nemám co podotknout
 • Jsme spokojeni
 • Ve školce se mi líbí vše, nic bych neměnila
 • Hodně se měnily učitelky

Personální změny jsou běžné v každém kolektivu a jsou v plné kompetenci MŠ

 • Více místa v šatně, když se sejde více rodičů, není se kam hnout, ale chápu, že to není možné změnit
 • Není nic, co by se mi na školce nelíbilo
 • Více nás dřív informovat o nemocech dětí, akcích,….
 • Každý školní rok nová učitelka
 • Kvalitní předškolní vzdělávání, fluktuaci zaměstnanců

 

 

 

 1. Místo pro Váš vzkaz naší MŠ

 

 • Líbí se mi, že malá a přátelská
 • Děkujeme za naše děti, ve školce se cítí bezpečně a spokojeně
 • Jsem moc spokojená s přístupem a vstřícností učitelek i pomocného personálu včetně paní ředitelky. Moc se mi líbí jak funguje tato školka.
 • Velké poděkování za péči
 • Na MŠ bychom nic neměnili – je to přátelské místo, kde se cítí dobře jak naše dítě, tak i my při návštěvě
 • Jste skvělé!
 • Milujeme vás
 • hodně štěstí
 • V MŠ jsem spokojeni, děti chodí rády, oceňuji milý a přátelský přístup všech, výborná komunikace ze strany všech učitelek i paní ředitelky. Jsem ráda, že jsme vybrali právě vaši školku a děkuji za přijetí obou dětí! Školku mohu než doporučit !!

 

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SI NAŠLI CHVILKU ČASU A DOTAZNÍK PRO NÁS VYPLNILI.