Dotazníky

Výsledek aktuálního dotazníkového šetření z konce školního roku 2021/2022:

 

Dotazník pro rodiče

Školní rok 2021-2022

 1. Chodí Vaše dítě do MŠ:

velmi rádo  12                  rádo   12                             nerado                           nevím

 

 1. O aktivitách a dění ve školce s Vámi Vaše dítě hovoří:

každý den   19                                  občas    7                             vůbec ne

 

 1. Myslíte, že jste dostatečně informováni o tom, co se ve školce děje?

dostatečně  23                               nedostatečně   2                       

                  

Jaké navrhujete zlepšení informovanosti?

 • Ohledně nemocí ve školce (např. neštovice)

Informace o výskytu byly vyvěšeny v šatně i na webu MŠ v den, kdy nám rodiče neštovice potvrdili.

 • Perfektní připomínat akce e-mailem – super, že děláte

Děkujeme!

 • Totožné informace na nástěnce školky i na webu

Informace jsou stejné jak na webu tak na nástěnce. Pokud by tomu bylo jinak, sdělte tuto skutečnost učitelkám a my to dáme do pořádku. Děkujeme.

 • Veškeré info by bylo vhodné duplicitně jak na webu tak na nástěnce

Snažíme se dávat informace jak na web tak na nástěnku.

 • Možná jednoduchá info o dopolední činnosti, aby bylo možné o tom s děckem pohovořit

Informace o vzdělávacích činnostech v MŠ na daný týden a téma jsou na nástěnce v šatně.

 • Ještě k těm informacím, když je něco vylepené ve školce a my nechodíme, pak nevíme, o co se jedná, takže víc na net podávat informace

Pokud nechodíte do školky, sledujte webové stránky www.klickovavila.cz

 • Více komunikace s rodiči (osobně)

Jsme přístupné ke komunikaci s rodiči při individuálních schůzkách po společné domluvě

 • Prostřednictvím e-mailu

V současné době se snažíme zasílat informace i prostřednictvím e-mailu (kromě informacích od divadlech)

 

 1. Sledujete webové stránky MŠ?

pravidelně     12              občas   12               nezajímají mne                      nemám internet 

 

 1. Sledujete nástěnky v chodbě MŠ?

Pravidelně  22                             občas   2                                 vůbec ne 

 

 1. Máte dostatek možností komunikace s učitelkami?

Ano    22                                         ne      3                                  nepotřebuji komunikovat

 

Uvítali byste individuální konzultace o Vašem dítěti s třídní učitelkou?    Ano   8

Většinou jste odpovídali, že máte dostatek možností komunikace s učitelkami. Využíváte možnost komunikace například při odchodech nebo příchodech dětí do MŠ. Kdykoli si můžete oslovit paní učitelku nebo paní ředitelku a domluvit s ní konkrétní termín, který bude oběma vyhovovat.

 1. Máte dostatek možností komunikace s vedením?

Ano    22                                         ne                                       nepotřebuji komunikovat   2

Pokud ne, co navrhujete? – bez připomínek

 

 1. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek v MŠ?

Maximálně    23                   částečně     1                    vůbec 

 

 1. Připadá vám atmosféra v MŠ přátelská?

Ano     23                               částečně    1                     vůbec 

 

 1. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním dalších pracovníků školy?

Maximálně     23                  částečně      1                   vůbec

 

 1. Jak byste označili vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě?

Vřelý    9            vstřícný    9             kamarádský    11           odměřený                 nepřátelský  

řekl/a bych to jinak:

 • Zvykla si
 • Paní učitelky miluje, stále o nich mluví, „Paní učitelka říkala“ slyším mnohokrát denně 😊

 

 1. Jak se staví učitelky k potřebám Vás, rodičů?

vstřícně    23                        laxně                                   odmítavě 

Jednou jste odpověděli, že nevíte.

 

 1. Získává podle Vás Vaše dítě dostatečné množství vědomostí a dovedností?

žádné                 minimální                dostatečné   12               maximální    13

 

 1. Zajímáte se o výchovu a vzdělávání ve školce? Máte k ní připomínky?

ano      17                                 ne     5                        nezajímá mne to

 

PŘIPOMÍNKY

 • Nejsem si jista, jestli/do jaké míry se ve školce zapojuje angličtina? Uvítala bych to i za příplatek

Na podnět a doporučení ČŠI jsme AJ zrušili.

 

 1. Sledujete vzdělávací plán na nástěnce v MŠ

ano      20                               ne      5                             nezajímá mne to

 

 1. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné:

ano   19                             ani ne    1                      ne                           nedokážu posoudit   2

moje dítě je více (př. kreativní, otevřené, bázlivé …) – objevovaly se odpovědi: komunikativní, společenské, má větší zájem o tvoření

                 

 1. Jste ochotni se spolupodílet finančně, činnostně, nebo materiálně na akcích MŠ?

ano    16                                   ne                                           ještě nevím     8

Pokud ano, jak?

 • Všemi způsoby
 • Dle potřeby
 • Výlety a akce s rodiči

Většinou jste odpovídali, že jste ochotní se podílet finančně. Velmi oceníme finanční dary od Vás, rodičů, které nám umožní dětem dopřát něco navíc.

A samozřejmě si velmi vážíme Vaší ochoty pomoci při společných akcích. Děkujeme!!

 

 1. Zapojujete se rádi do aktivit školky?

Ano    18                     ne                         nezajímá mne to                 nemám čas  6

   Ano, ale mám jen omezený čas

 

 1. Domníváte se, že akcí školky (divadla, výlet, projekty) je naplánováno:

příliš mnoho                  dostatečně  23                 málo    1                  nevím

 

Která akce byla zatím pro Vaše dítě nejatraktivnější?

 • Dopravní hřiště
 • Karneval
 • ZOO Praha
 • Divadla
 • Škola v přírodě
 • Svatý Martin

 

 1. Strava podávaná dětem v MŠ a skladba jídelníčku je podle Vás:

pestrá  20               málo pestrá                nedokážu posoudit   3   

 

Máte nějaké připomínky ke stravování?

 • Potřebuji recept na pomazánku z Cottagem 😊 (doma mi jí nejí a ve školce mu chutná)
 • Pouze pozitivní
 • Ne
 • Ke stravování nemám žádné připomínky, syn si rád přidává a to je známka velké spokojenosti. Paní kuchařku bych si ráda někdy i vypůjčila domů 😊
 • Pestrá strava to je, všechny druhy masa a luštěniny, příloh i ovoce a zeleniny, ale uvítalo by se obměnit recepty, druhy jídel

 

  22. Máte nějaké připomínky k úklidu, k udržovanosti školky, zahrady?

 • Vůbec žádné, všechno je v perfektním stavu
 • Paní Zdenička je čiperná 😊 a pečlivá za roky co tuto školku navštěvujeme, nebyl jediný problém, vždy čisto a naklizeno, v zimě sníh shrabaný. Co dodat, díky 😊
 • Zahrada pěkná. Školka vždy uklizená. Paní uklízečka (správcová) vždy – uklizeno a s úsměvem…také děkuji.

 

 1. Co se Vám na školce líbí, jste spokojeni s vybavením, pomůckami, hračkami?
 • Nové herní prvky venku
 • Spokojeni
 • Líbí se mi přátelská atmosféra, krásná zahrada, pestré vybavení a neustálé vylepšování.
 • Krásné nové hřiště, těšíme se na mlhoviště, hudební nástroje. Krásné záchody i koupelna pro děti.
 • S vybavením, hračkami byly mé děti vždy spokojené. Líbí se mi, jak jsou často barevné nástěnky plné nových výtvorů našich dětí, které rozvíjí jejich fantazii, zručnost a také je rády s úsměvem ukazují svým rodičům. Často si doma zpívají písničky nebo odříkávají básničky, které se ve školce naučily. Dále zahrada plná nových herních prvků je super pro jejich vyžití.
 • Ano, jsem spokojená

         DĚKUJEME!

 • Do tříd školky nemáme možnost se podívat, takže neumíme na otázku odpovědět okem rodiče, ale dítě se mi vrací domů s dobrým pocitem a spokojeností, a to je pro mne nejdůležitější obrázek

V době Covidu jsme omezili přístup rodičů do prostor MŠ a zatím neplánujeme změnu. Děti přebírají učitelky a školnice.

 • Nevím, dosud jsme neviděli třídu

Pokud budete mít zájem, můžete si domluvit prohlídku tříd i celé MŠ.

 

 1. Co se Vám na školce nelíbí a co byste změnili: 
 • Není nic
 • Nedá se napsat nelíbí, ale co mě trošičku mrzí, že za poslední dva roky se vystřídalo spousty nových pedagogických pracovníků. Chápu, že někdy není jiná možnost, ale i pro děti toto není přínosem. Přeji, aby tento kolektiv již setrval.

Personální změny jsou běžné v každém kolektivu. Střídaní pedagogických pracovníků v naší MŠ bylo zapříčiněno především dlouhodobou pracovní neschopností a mateřskou dovolenou A musím velice poděkovat p. učitelce Katce ze Sluníček, která je od začátku své působnosti v Kličkově vile velice komunikativní a milá 😊

 • Průchod cizích lidí, vím, že nejde změnit.

Tato situace je dlouhodobá. Snažíme se omezit průchod zahradou MŠ na co nejkratší dobu a oba vstupy uzamykat. Kapacitně bohužel nemůžeme průchodu cizích lidí zabránit.

 • Za mě ve školce vše v pořádku. Akorát kroužky – vím, že nemohly být (důvod – Covid), snad už bude dobré a některé se obnoví

Odpolední aktivity bychom rádi opět uskutečnili v novém školním roce.

 • Nelíbí se mi, že jsou na webových stránkách volně dostupné fotografie dětí. Byli bychom raději, pokud by byly dostupné jen rodičům (pod heslem), nikoli široké veřejnosti

Na začátku každého školního roku rodiče podepisují souhlas s uveřejňováním fotografií na webových stránkách školy. V případě, že s tím nebudete souhlasit, nebude možné Vaše dítě fotografovat.

 

 1. Místo pro Váš vzkaz naší MŠ

 

 • Děkujeme Vám za péči o naše děti 😊. Moc si toho vážíme!

 

 • Děkujeme za přístup paní učitelek z Kytiček. Personální změnu vnímáme velmi pozitivně. Děti mají paní učitelky velmi rády, přesto je vnímají jako autority. Moc chválíme, že se s dětmi pouští do činností, jako je stříhání, šití, zdobení perníčků.

 

 • Děkuji Vám, že mé děti mohly navštěvovat právě tuto školku, vždy čistou, plnou zábavy, her a samozřejmě učení. Což je pro mě jako matku důležité.

 

 • Jen tak dál 😊

 

 • Děkujeme za vše…. V porovnání s jinou školkou, kam jsme chodili, jsme nadšení

 

 • Děkuji, jak se staráte o naše děti (zlatíčka). Věřím, že je to náročné, a proto znovu děkuji 😊

 

 • Chápeme, že rodiče musí chodit do práce, ale my taky a nelíbí se nám, když rodiče dávají do školky nemocné děti. Já vím, že s tím nic neuděláte, že někdy není poznat, že je dítě nemocné, ale apelovat na rodiče by neškodilo! Příklad: Rodina má doma dítě s neštovicemi, ale sourozence v klidu posílá do školky. Samozřejmě po nějaké době onemocní taky, ale mezitím nemoc ve školce vesele roznáší. Bezohlednost rodičů nás mrzí. Děkujeme

Se školkou jsme jinak moc spokojeni! Nabídka programu pro děti je velmi pestrá. Pobyt ve školce naší dceři velmi prospěl.

Velmi bychom chtěli poděkovat hlavně mladší paní učitelce ve třídě pro menší školáčky. Její přístup, komunikace aj je skvělá! Moc děkujeme !!!

 

 

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SI NAŠLI CHVILKU ČASU A DOTAZNÍK PRO NÁS VYPLNILI.