O nás

Mateřská škola Kličkova vila je dvoutřídní mateřskou školou.

Do třídy SLUNÍČEK dochází předškoláci a do třídy KYTIČEK pak malé děti. 

Kolektiv Mateřské školy Kličkova vila tvoří učitelky a nepedagogičtí pracovníci.

Třídu Kytiček vede Markéta Ovčičková a Markéta Pěničková,  třídu Sluníček paní ředitelka Bc. Iva Šedivá MBA a Kateřina Majerová. V současné době ve třídě Kytiček působí paní učitelka Ludmila Svobodová za paní učitelku Markétu Ovčičkovou, která je na mateřské dovolené a Štěpánka Králová jako pedagogický asistent.

O úklid v naší školce pečuje paní školnice Zdenka Čilová a o chod kuchyně se nám stará vedoucí stravovny Martina Zoubková, DiS. Skvěle nám vaří paní kuchařka Radka Machová.

Třída Sluníček pravidelně dochází potěšit klienty z Farní charity Příbram a někteří přednáší rodičům na Vítání občánků. Rádi se všichni účastníme soutěží, pořádáme nadstandardní aktivity pro děti i rodiče. Děti se mohou v naší školce účastnit odpoledních tematických aktivit  Máme také vlastní bylinkovou zahrádku, o kterou děti pečují a sezónní záhon.