Omluvný list

Pro předškoláky s povinnou školní docházkou platí povinnost dodržet 4 hodiny docházky denně, kdy tato je mateřskou školou určena v době od 8:00 do 12:00 hodin.

Těmto dětem musí mateřská škola evidovat Omluvný list. Ten zůstává v MŠ, a rodič dítěte je povinen každou nepřítomnost dítěte do něho omluvit co nejdříve po opětovném příchodu dítěte do MŠ.

Počet omluvených hodin není zákonem stanoven.

Dále pro všechny děti platí, že po nemoci nám zápisem potvrdíte do interního sešitu, že je dítě po nemoci již zdrávo a je schopno opětovného pobytu v kolektivu mateřské školy. Po infekční nebo dlouhodobé nemoci jsme oprávněni žádat po Vás potvrzení od lékaře, že je již dítě zdrávo.