Školní jídelna

KUCHAŘ 

  • rodiče nových dětí zaplatí v měsíci září zálohu na stravné ve výši 500,-Kč inkasem. Záloha se při odchodu dítěte z MŠ vrací.
  • obdržíte žádost o inkaso plateb za stravné a školné, které po vyplnění odevzdáte vedoucí stravovny (nejpozději do 15. září) – jedná se o inkaso na dobu neurčitou, rozmezí mezi inkasem je měsíc. Vedoucí stravovny Vám přidělí variabilní symbol, pod kterým budete evidováni.
  • k 15.dni daného měsíce tedy 15.října odejde první platba inkasem z Vašeho účtu (v říjnu zaplatíte skutečně projedené obědy za září a 350,-Kč školné)
  • Doporučené limity jsou:  1600,- za dítě

                                                   1200,-    pro předškoláky

                                                   3200,-    pro sourozence 

Předškolní děti zatížené povinným rokem školní docházky neplatí školné ve výši 350,- Kč měsíčně. Totéž aktuálně platí i pro děti s odloženou školní docházkou.

Ceny stravného :

Polodenní                    37,-  

Celodenní                    45,-              

 děti s odloženou školní docházkou 7 let a starší

Polodenní                    41,-

Celodenní                    50,-

Od roku 2014 máme povinnost uvádět na jídelníčku alergeny.  Seznam najdete na nástěnce v šatně.

Jídelníček a mailová adresa vedoucí stravovny marzoubek@seznam.cz  je uvedena na webových stránkách školky.

Pracovní doba vedoucí stravovny:

Pondělí 08.00 – 11.00 hod.

Úterý 11.00 – 14.00 hod.

Středa 08.00 – 11.00 hod.

Čtvrtek 10.00 – 13.00 hod.