Adaptace nových dětí

 

Způsob adaptace probíhá podle individuálních potřeb dítěte.

Rodiče mají možnost dát své dítě do MŠ na smluvenou část dne a postupně dobu prodlužovat.

Rodiče předávají dítě u vchodu do haly učitelce nebo pověřené osobě. Od této doby za něj přebírá odpovědnost učitelka.