Zápis

Zápis do Mateřské školy Kličkova vila pro školní rok 2022/2023

Zápis do Mateřské školy Kličkova vila proběhne 5.5.2022 od 10:00 – 16:00hod

V případě Vašeho zájmu navštívit naší mateřskou školu ještě před zápisem, je možná individuální prohlídka po telefonické domluvě na tel. čísle: 604 962 280.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne  16.5.2022 od 10:00 do 13:00hod v Mateřské škole Kličkova vila

 

Žádost mohou rodiče doručit následovně:

  1. Osobním podáním dne 5.5.2022 v Mateřské škole v době od 10:00 do 16:00 hodin
  2. Do datové schránky školy cp4ksx5
  3. Poštou doporučenou zásilkou na adresu Mateřská škola Kličkova vila, Ondrákova 280, 261 01 Příbram II (rozhoduje datum podání zásilky)
  4. E-mailem s elektronickým podpisem na mspb@klickovavila.cz

 

  • V žádosti je nutné vyplnit čitelně Váš e-mail
  • Přihláška doručena jiným než z výše uvedených způsobů bude neplatná, pokud nebude do 5 dnů opětovně doručena platným způsobem

 

Dokumenty k žádosti o přijetí:

  1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ – ke stažení viz níže nebo k vyzvednutí v MŠ v době od 8:00 – 15:00hod
  2. Kopie rodného listu dítěte
  3. Příloha k žádosti o přijetí – doklad o řádném očkování dítěte potvrzené od dětského lékaře (netýká se dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání) – ke stažení viz níže nebo k vyzvednutí v MŠ v době od 8:00 – 15:00hod
  4. Občanský průkaz zákonného zástupce (v případě, že se dostaví osobně k zápisu)

 

Registrační číslo přidělené vaší žádosti rodiče obdrží v den zápisu. Pod registračním číslem budou na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do MŠ vyvěšený výsledky zápisu.

 

Výsledky přijatých dětí:

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o nepřijetí bude k vyzvednutí v MŠ nebo zasláno doporučeně na Vámi uvedenou adresu

Ke stažení:

KRITÉRIA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI – potvrzení od lékaře

Zapis-2022