Zápis

Zápis do Mateřské školy Kličkova vila pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijatých dětí naleznete po kliknutí na odkaz níže:

Rozhodnutí

Zápis do Mateřské školy Kličkova vila proběhne distančně v termínu od 2.5.2021 do 16.5.2021

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 20.5.2021 v době 10.00-15.00 hodin v Mateřské škole Kličkova vila.

 

Žádost mohou rodiče doručit následovně:

  1. osobním podáním dne 13.5.2021 v Mateřské škole Kličkova vila, a to v době od 10:00 do 15:00 hodin
  2. do datové schránky školy cp4ksx5
  3. poštou doporučenou zásilkou (rozhoduje datum podání zásilky)
  4. e-mailem s elektronickým podpisem na mspb@klickovavila.cz
  • přihláška doručená jiným než z výše uvedeným způsobů bude neplatná, pokud nebude do 5 dnů opětovně doručena platným způsobem.

 

Kritéria pro přijetí ke stažení kliknutím na zelený text níže:

Kritéria pro rok 2021-2022

 

Dokumenty k žádosti o přijetí:

  1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  2. Kopie rodného listu
  3. Doložení řádného očkování dítěte (netýká se dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání)
  4. Kopie platného průkazu totožnosti zákonného zástupce/potvrzení o trvalém pobytu dítěte
  • v žádosti vyplňujte údaje čitelně, zejména Váš e-mail!

 

Dokumenty jsou ke stažení po kliknutí na zelený text níže:

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE  pro školní rok 2021/2022

PŘÍLOHA k přihlášce – potvrzení od lékaře