Zápis

Ve školním roce 2018/2019 je Mateřská škola Kličkova vila plně obsazena, a to počtem 25 dětí ve třídě Kytiček a 25 dětí ve třídě Sluníček.

V případě uvolnění místa v MŠ proběhne aktualizace informací.

Zápis na školní rok 2019/2020 bude probíhat na počátku května, přesný termín bude vyvěšen neprodleně po jeho rozhodnutí.