Školní jídelna

KUCHAŘ 

  • rodiče nových dětí zaplatí v měsíci září zálohu na stravné ve výši 500,-Kč inkasem. Záloha se při odchodu dítěte z MŠ vrací.
  • obdržíte žádost o inkaso plateb za stravné a školné, které po vyplnění odevzdáte vedoucí stravovny (nejpozději do 15. září) – jedná se o inkaso na dobu neurčitou, rozmezí mezi inkasem je měsíc. Vedoucí stravovny Vám přidělí variabilní symbol, pod kterým budete evidováni.
  • k 15.dni daného měsíce tedy 15.října odejde první platba inkasem z Vašeho účtu (v říjnu zaplatíte skutečně projedené obědy za září a 300,-Kč školné)
  • Inkaso-limit doporučujeme 1300,-Kč měsíčně za dítě

Předškolní děti zatížené povinným rokem školní docházky neplatí školné ve výši 300,- Kč měsíčně. Totéž aktuálně platí i pro děti s odloženou školní docházkou.

O výši aktuálních plateb budete informováni na nástěnce v šatně MŠ.

Ceny stravného:

Strávníci 3-6 let – polodenní 32,- Kč, celodenní 40,- Kč

Strávníci 7-10 let – polodenní 37,-Kč, celodenní 45,- Kč

 

V případě dotazů kontaktujte vedoucí stravovny: jidelnaskolka@klickovavila.cz

Pracovní doba vedoucí stravovny:

Pondělí 08.00 – 11.00 hod.

Úterý 11.00 – 14.00 hod.

Středa 08.00 – 11.00 hod.

Čtvrtek 10.00 – 13.00 hod.