Třídy

Mateřská škola Kličkova vila je dvoutřídní s celkovým počtem 50 dětí.

Do třídy KYTIČEK dochází mladší děti a jsou v péči učitelky Marty Mansfeldové DiS. a Adély Váchové DiS.

Do třídy SLUNÍČEK dochází předškoláci a jsou v péči paní ředitelky Bc. Ivy Šedivé a učitelky Bc. Dany Teskové. 

Na několik hodin týdně také dochází za dětmi paní učitelka Ludmila Svobodová.

 

Děti se setkávají denně s učitelkami z obou tříd při pobytu na zahradě a společných aktivitách.