Třídy

Mateřská škola Kličkova vila je dvoutřídní s celkovým počtem 50 dětí.

Do třídy KYTIČEK dochází mladší děti a jsou v péči učitelky Ing. Kateřiny Lobodášové a Markéty Tylové

Do třídy SLUNÍČEK dochází předškoláci a jsou v péči paní ředitelky Bc. Ivy Šedivé, MBA a učitelky Kateřiny Majerové.

V současné době v naší MŠ působí jako školní asistent Ludmila Svobodová.

 

Děti se setkávají denně s učitelkami z obou tříd při pobytu na zahradě a společných aktivitách.