Třídy

Mateřská škola Kličkova vila je dvoutřídní s celkovým počtem 50 dětí.

Do třídy KYTIČEK dochází mladší děti a jsou v péči učitelky Lenky Havelkové a Kateřiny Lobodášové

Do třídy SLUNÍČEK dochází předškoláci a jsou v péči paní ředitelky Bc. Ivy Šedivé a učitelky Kateřiny Majerové.

Na několik hodin týdně také dochází za dětmi paní učitelka Ludmila Svobodová.

 

Děti se setkávají denně s učitelkami z obou tříd při pobytu na zahradě a společných aktivitách.