Třídy

Mateřská škola Kličkova vila je dvoutřídní s celkovým počtem 50 dětí.

Do třídy KYTIČEK dochází mladší děti a jsou v péči učitelek       Bc. Dany Teskové a Marty Mansfeldové DiS.

Do třídy SLUNÍČEK dochází předškoláci a jsou v péči paní ředitelky Bc. Ivy Šedivé a Šárky Moulisové.

 

Děti se setkávají denně s učitelkami z obou tříd při pobytu na zahradě a společných aktivitách.