Třídy

Mateřská škola Kličkova vila je dvoutřídní s celkovým počtem 50 dětí.

Do třídy KYTIČEK dochází mladší děti a jsou v péči učitelky Marty Mansfeldové DiS.

V současné době ve třídě působí i paní učitelka Květoslava Vrbková jako asistentka pedagoga.

Do třídy SLUNÍČEK dochází předškoláci a jsou v péči paní ředitelky Bc. Ivy Šedivé a Bc. Dany Teskové, kterou nyní zastupuje paní učitelka Růžena Dušková.

Na několik hodin týdně také dochází za dětmi paní učitelka Ludmila Svobodová.

 

Děti se setkávají denně s učitelkami z obou tříd při pobytu na zahradě a společných aktivitách.