Aktivity

Naše škola nabízí dětem nadstandardní pravidelné odpolední aktivity. Začínají vždy od října, po ukončení adaptačního období a jsou jimi:

 

Keramické tvoření

Hudebně pohybové hrátky

Jóga a relaxační cvičení (jako jediná probíhá v dopoledních hodinách)

Poznáváme přírodu všemi smysly

 

Děti ze třídy SLUNÍČEK navštěvují podzimní kurz plavání.

 

LOGOPEDICKÁ PÉČE: Téměř všechny učitelky Mateřské školy Kličkova vila jsou zároveň logopedickými asistentkami. Ve školce tak pravidelně probíhají logopedické chvilky zaměřené na prevenci řečových vad a individuální péče dle potřeb konkrétního dítěte.