Aktivity

Naše škola nabízí dětem nadstandardní pravidelné odpolední aktivity. Začínají vždy od října, po ukončení adaptačního období.

 

Keramické tvoření

Hudebně pohybové hrátky

Digitalizace

Environmetální aktivity (poznáváme přírodu všemi smysly)

 

Ve školním roce 2022/2023 nebudou děti ze třídy Sluníček navštěvovat kurz plavání z důvodu rekonstrukce plaveckého stadionu.

 

LOGOPEDICKÁ PÉČE: Ve školce tak pravidelně probíhají logopedické chvilky zaměřené na prevenci řečových vad a individuální péče dle potřeb konkrétního dítěte.