Aktivity

Naše škola nabízí dětem nadstandartní pravidelné odpolední aktivity. Začínají vždy od října, po ukončení adaptačního období a jsou jimi:

 

Keramické tvoření

Logohrátky

Jóga a relaxační cvičení (jako jediná probíhá v dopoledních hodinách)

Děti ze třídy SLUNÍČEK navštěvují podzimní kurz plavání.

 

Aktivity, vyjma jógy, jsou určeny pro starší děti ze třídy Sluníček. 

 

LOGOPEDICKÁ PÉČE: Všechny učitelky Mateřské školy Kličkova vila jsou zároveň logopedickými asistentkami. Ve školce tak pravidelně budou probíhat logopedické chvilky zaměřené na prevenci řečových vad a individuální péče dle potřeb konkrétního dítěte. K těmto chvilkám, které se týkají všech dětí z Mateřské školy Kličkova vila přibude letos nově i odpolední aktivita „Logohrátky“, která je určená pouze pro předškolní děti s řečovou vadou.