Aktivity

Naše škola nabízí dětem nadstandartní pravidelné odpolední aktivity. Začínají vždy od října, po ukončení adaptačního období a jsou jimi:

 

Keramické tvoření

Environmentální aktivity „Poznáváme přírodu všemi smysly“

Jóga a relaxační cvičení (jako jediná probíhá v dopoledních hodinách)

Hudebně pohybové hrátky

Děti ze třídy SLUNÍČEK navštěvují podzimní kurz plavání.

 

Aktivity, vyjma jógy, jsou určeny zejména pro starší děti. Účast dětí z Kytiček prosím konzultujte nejprve s učitelkami.

 

LOGOPEDICKÁ PÉČE: Všechny učitelky Mateřské školy Kličkova vila jsou zároveň logopedickými asistentkami. Ve školce tak pravidelně budou probíhat logopedické chvilky zaměřené na prevenci řečových vad a individuální péče dle potřeb konkrétního dítěte.