Aktivity

Naše škola nabízí dětem nadstandardní pravidelné odpolední aktivity. Začínají vždy od října, po ukončení adaptačního období.

Z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství není doporučeno slučování dětí, kde dochází k blízkému kontaktu mezi dětmi.

 

Keramické tvoření

Hudebně pohybové hrátky

Jóga a relaxační cvičení (jako jediná probíhá v dopoledních hodinách)

Poznáváme přírodu všemi smysly

 

Děti ze třídy SLUNÍČEK navštěvují podzimní kurz plavání.

 

LOGOPEDICKÁ PÉČE: Ve školce tak pravidelně probíhají logopedické chvilky zaměřené na prevenci řečových vad a individuální péče dle potřeb konkrétního dítěte.