O nás

Mateřská škola Kličkova vila je dvoutřídní mateřskou školou.

Do třídy SLUNÍČEK dochází předškoláci a do třídy KYTIČEK pak malé děti. 

Kolektiv Mateřské školy Kličkova vila tvoří učitelky a nepedagogičtí pracovníci.

Třídu Kytiček vede Ing. Kateřina Lobodášová a Markéta Tylová,  třídu Sluníček paní ředitelka Bc. Iva Šedivá MBA a Kateřina Majerová. V současné době v MŠ působí jako školní asistent Ludmila Svobodová.

O úklid v naší školce pečuje paní školnice Zdenka Čilová a o chod kuchyně se nám stará vedoucí stravovny Martina Zoubková, DiS. Skvěle nám vaří paní kuchařka Radka Machová.

Třída Sluníček pravidelně dochází potěšit klienty z Farní charity Příbram a někteří přednáší rodičům na Vítání občánků. Rádi se všichni účastníme soutěží, pořádáme nadstandardní aktivity pro děti i rodiče. Děti se mohou v naší školce účastnit odpoledních tematických aktivit jako jsou a hudebně pohybové hrátky, keramické tvoření, digitalizace, environmentální aktivity a podobně. Máme také vlastní bylinkovou zahrádku, o kterou děti pečují a sezónní záhon.