O nás

Mateřská škola Kličkova vila je dvoutřídní mateřskou školou.

Do třídy SLUNÍČEK dochází předškoláci a do třídy KYTIČEK pak malé děti. 

Kolektiv Mateřské školy Kličkova vila tvoří učitelky a nepedagogičtí pracovníci.

Třídu Kytiček vede Marta Mansfeldová DiS. a Bc. Petra Mazáková, třídu Sluníček paní ředitelka Bc. Iva Šedivá a Bc. Dana Tesková. Ve třídě Kytiček v současné době působí i Květoslava Vrbková jako asistent pedagoga.

O úklid v naší školce pečuje paní školnice Zdenka Čilová a o chod kuchyně se nám stará vedoucí stravovny Martina Zoubková, DiS. V současné době nám vaří paní kuchařka Jitka Kudláčková.

Všechny učitelky i asistentka pedagoga Mateřské školy Kličkova vila jsou zároveň logopedickými asistentkami, proto jsme do školního vzdělávacího programu zapojily logopedii a s dětmi ji provádíme při pravidelných logopedických chvilkách. Zároveň všechny učitelky mají i zdravotnický kurz.

Třída Sluníček pravidelně dochází potěšit klienty z Farní charity Příbram a někteří přednáší rodičům na Vítání občánků. Rádi se všichni účastníme soutěží, pořádáme nadstandardní aktivity pro děti i rodiče. Děti se mohou v naší školce účastnit odpoledních tematických aktivit jako jsou Hudebně pohybové hrátky, keramické tvoření, jóga, environmentální aktivity a podobně. Máme také vlastní bylinkovou zahrádku, o kterou děti pečují a sezónní záhon.