Dotazníky

Výsledek posledního dotazníkového šetření ze školního roku 2016/2017:

Dotazník pro rodiče

Školní rok 2016-2017

1. Chodí Vaše dítě do MŠ:

velmi rádo – 11                  rádo – 20                             nerado                           nevím

 

2. O aktivitách a dění ve školce s Vámi Vaše dítě hovoří:

každý den – 19                                   občas – 12                                           vůbec ne

 

3. Myslíte, že jste dostatečně informováni o tom, co se ve školce děje?  

dostatečně – 29                                 nedostatečně – 2                         

                   

 Jaké navrhujete zlepšení informovanosti? Zde se objevil návrh na komunikaci skrze Facebook. Takový krok neplánujeme. V pracovní době se věnujeme dětem, v nutném případě jsme k zastižení na telefonních číslech pevné linky i mobilním, a mimo pracovní dobu jsou důležité informace vyvěšené na webových stránkách naší MŠ.

4. Sledujete webové stránky MŠ?

pravidelně – 16                          občas – 15                 nezajímají mne                      nemám internet 

 

 5. Sledujete nástěnky v chodbě MŠ?

Pravidelně – 26                              občas – 4                                    vůbec ne 

 

6. Máte dostatek možností komunikace s třídními učitelkami?

Ano – 31                                    ne                                        nepotřebuji komunikovat

 

Uvítali byste individuální konzultace o Vašem dítěti s třídní učitelkou? Tři z vás – řady rodičů – by individuální konzultaci uvítali. V takovém případě je možné domluvit se s konkrétní paní učitelkou, která si vyhradí čas pro potřebnou delší konzultaci s vámi.

 

7. Máte dostatek možností komunikace s vedením?

Ano – 28                                   ne                                       nepotřebuji komunikovat – 2

 

Pokud ne, co navrhujete?

 

8. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek v MŠ?

Maximálně – 26                      částečně – 4                      vůbec 

 

9. Připadá vám atmosféra v MŠ přátelská?

Ano – 30                                  částečně – 1                      vůbec 

 

10. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním dalších pracovníků školy?

Maximálně – 26                   částečně -5                    vůbec

 

11. Jak byste označili vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě?

Vřelý – 11          vstřícný – 12            kamarádský – 14           odměřený                 nepřátelský  

 

řekl/a bych to jinak: Jedna odpověď byla taková, že dítě považuje paní učitelky za autoritu. Pokud dítě chodí do školky rádo, je v pořádku, že si paní učitelky umí přirozeně udržet autoritu, která pomáhá dítěti vyznat se ve společnosti.

 

12.  Jak se staví třídní učitelky k potřebám Vás, rodičů?

vstřícně -31                       laxně                                   odmítavě

 

13. Získává podle Vás Vaše dítě dostatečné množství vědomostí a dovedností?

žádné               minimální              dostatečné – 14                 maximální – 17

 

 

 

14. Zajímáte se o výchovu a vzdělávání ve školce? Máte k ní připomínky?

ano – 25                                  ne – 5                         nezajímá mne to

 

PŘIPOMÍNKY

 

15. Sledujete vzdělávací plán na nástěnce v MŠ

ano – 23                                     ne – 7                                    nezajímá mne to

 

16. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné:

ano – 22                             ani ne – 3                              ne – 1                          nedokážu posoudit – 4

 

moje dítě je více (př. kreativní, otevřené, bázlivé….)Jednou odpovědí bylo „dítě je více otevřené“.            

 

17. Jste ochotni se spolupodílet finančně, činnostně, nebo materiálně na akcích MŠ?

ano – 25                                      ne – 1                                           ještě nevím – 4

 

Pokud ano, jak? Finanční dar, brigády, příprava akcí, občerstvení, materiál

 

18.Zapojujete se rádi do aktivit školky?

Ano – 22                     ne – 3                             nezajímá mne to                 nemám čas – 6

  

19. Domníváte se, že akcí školky (divadla, výlet, projekty) je naplánováno:

příliš mnoho                  dostatečně – 28                 málo – 2                         nevím

Počet akcí nemáme v plánu navyšovat, sami harmonogram akcí považujeme za spíše více nabitý, a cítíme, že děti jsou jím přiměřeně vytížené.

 

Která akce byla zatím pro Vaše dítě nejatraktivnější? Výlet Mirákulum, Škola v přírodě, Permoníci

 

20. Pokud Vaše dítě navštěvuje ve školce odpolední aktivity, jak je hodnotíte?

spokojenost – 21                           nespokojenost                                 nezajímám se -2

 

21. Strava podávaná dětem v MŠ a skladba jídelníčku je podle Vás:

pestrá – 20                  málo pestrá – 2                nedokážu posoudit – 7        

 

Máte nějaké připomínky ke stravování? Více jogurtů a mléčných výrobků, více zeleninových jídel

 

Jídelníček je skládán a dodržován dle spotřebního koše, který určuje mimo jiné množství mléčných výrobků. Rozumíme však této připomínce. Navrhneme více zeleninových obloh k hlavním jídlům.

 

22. Máte nějaké připomínky k úklidu, k udržovanosti školky, zahrady?

Žádné negativní připomínky ohledně úklidu a udržovanosti venkovních prostor školky se neobjevily. Na základě podnětu od vás jsme se ale rozhodli letos nově vybudovat bylinkový záhon, na který se můžete s dětmi těšit od září.

 

23. Co se Vám na školce líbí, jste spokojeni s vybavením, pomůckami, hračkami?

Jako klad vnímáte téměř všichni z odpovídajících rodinný typ školky, velkou zahradu s různorodými herními prvky, vybavení školky a zahrady a příjemnou atmosféru a přístup. – Toho si velmi vážíme. Těší nás, že cítíte, že děti jsou mnohostranně rozvíjeny a že vítáte různé nadstandartní akce školky.

 

24. Co se Vám na školce nelíbí a co byste změnili: 

Velkou nevýhodou, kterou bohužel vidíme i my, je průchozí zahrada. V současné době stále nemáme řešení, ovšem tento fakt je na našem seznamu požadavků ke zlepšení.

Jednou se zde objevila odpověď ohledně dveří. (Předpokládáme, že byla myšlena občasná ztížená funkčnost, než bezpečnostní systém, který považujeme za nejlepší řešení ochrany.) To je bohužel dáno tím, že dveře jsou původní. V budoucnu budeme usilovat o výměnu vchodových dveří za nové. Také prostor v šatnách je omezený, a málo místa máte především v botníčcích. Při další rekonstrukci šatny budeme brát tento fakt v potaz.

Jednou připomínkou je i opakující se stejný Vánoční program. Ten jsme opět zvolily s ohledem na minulý velký úspěch a ohlas vás rodičů. 

 

 

25. Místo pro Váš vzkaz naší MŠ

„Neměnili bychom:-)“

„Děkuji!“

„Jsme rádi, že k vám chodíme!“

„Děkujeme za skvělou péči!“

„ … na závěr nezbývá než vám všem ve školce za vše poděkovat.“

„ Děkujeme všem p. učitelkám za jejich péči o naše děti, stejně tak i celému kolektivu školky.“

„ S MŠ jsme maximálně spokojeni!“

„Jste úžasní. Zůstaňte takoví! (pro děti i pro rodiče :-))“

„Jsme maximálně spokojeni a všude vaší MŠ budeme doporučovat.“

„Naše děti jsou zde velice spokojeni, takže my nemáme důvod mít připomínky, nebo něco negativně hodnotit. Za vše všem ve školce moc a moc děkujeme.“

„Děkujeme za nás i naše děti.“

„ Děkujeme za vše, co pro nás děláte, jste fajn.“

„ Děkuji za péči o našeho syna! :-)“

                 …

 

I my děkujeme, hřejí nás u srdce všechna vaše ocenění a velmi si jich vážíme!

 

DĚKUJEME!