Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Kličkova vila proběhl ve čtvrtek 2. 5. 2019.

Na školní rok 2019/2020 je Mateřská škola Kličkova vila již plně obsazená. 

Seznam přijatých dětí:

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání o Mateřské školy Kličkova vila Příbram

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání těmto uchazečům.

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč Výsledek řízení
002 přijat/a
004 přijat/a
005 přijat/a
006 přijat/a
008 přijat/a
010 přijat/a
016 přijat/a
023 přijat/a
025 přijat/a
026 přijat/a
027 přijat/a
038 přijat/a
   
   

 

 

Datum zveřejnění
16.5. 2019

 

Bc. Iva Šedivá

 

ředitel školy

 

 

 

 

Kritéria k přijetí dítěte na rok 2019/2020

Obecné informace ohledně zápisů do mateřských škol