Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022-2023

 

Mateřská škola Kličkova vila, Ondrákova 280, 261 01 Příbram II

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022-2023.

 Ředitel Mateřské školy stanovil měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2022-2023 ve výši 350,00 Kč.

 

Osvobození od placení úplaty

Osvobozen od úplaty se řídí §6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. je:

  1. a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
  2. b) účastník nebo jeho zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
  3. c) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče podle zákona č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí (§ 47 zákona č. 401/2012 Sb.).
  4. d) vzdělávání v mateřské škole je bezúplatné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

V Příbrami 20.6.2022                                                   

 

 Bc. Iva Šedivá MBA.