Stravné na školní rok 2022/2023

 

Pokyny pro rodiče ke stravování ve školní jídelně

Po zavedení inkasa bude z vašeho účtu stržena záloha na stravné ve výši 500,-Kč  (15.9.2022)

Tato záloha se při odchodu dítěte ze školky vrací.

Další platba proběhne 15.října 2022  (v říjnu zaplatíte skutečně projedené obědy za měsíc září a 350,-Kč za školné).

Předškoláci a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

V bance uvedete inkaso na dobu neurčitou. Rozmezí mezi inkasem 1 měsíc (neuvádějte počty dní ani variabilní symbol – ten přidělí vedoucí stravovny).

Doporučené limity jsou:  1600,-

                                               1200,-    pro předškoláky

                                               3200,-    pro sourozence 

 

Ceny stravného :

Polodenní                    37,-  

Celodenní                    45,-              

 děti s odloženou školní docházkou 7 let a starší

Polodenní                    41,-

Celodenní                    50,-

Od roku 2014 máme povinnost uvádět na jídelníčku alergeny.  Seznam najdete na nástěnce v šatně.

Jídelníček a mailová adresa vedoucí stravovny marzoubek@seznam.cz  je uvedena na webových stránkách školky.