SRPŠ

Příspěvek SRPŠ hradíte převodem na účet číslo:

181534684/0600

Členský příspěvek SRPŠ na 1. pololetí školního roku 2020/2021 byl odsouhlasen na částku 800,- Kč. Plaťte prosím na výše uvedený účet a to nejpozději do 31.10.2020. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Zápis ze členské schůze spolku 8.9.2020