SRPŠ

Příspěvek SRPŠ hradíte převodem na účet číslo:

181534684/0600

Členský příspěvek SRPŠ na 2. pololetí školního roku 2018/2019 byl odsouhlasen na částku 800,- Kč. Plaťte prosím na výše uvedený účet a to nejpozději do 28.2.2019. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.