SRPŠ

Příspěvek SRPŠ hradíte převodem na účet číslo:

181534684/0600

Členský příspěvek SRPŠ na 2. pololetí školního roku 2020/2021 byl odsouhlasen na částku 800,- Kč. Plaťte prosím na výše uvedený účet a to nejpozději do 28.2.2021. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Za účelem vzájemné komunikace mezi spolkem a rodiči byla založena e-mailová adresa:

SRPS.KlickovaVila@gmail.com

Zápis ze schůze Rady spolku 19.1.2021