Platby

Na období 1.9.2021 – 31.8.2022 je úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kličkova vila stanovena základní částkou

400,- Kč měsíčně + úhrada stravného.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku, se vzdělávají bezúplatně.

Příslušná částka Vám bude pravidelně stržena z Vašeho bankovního účtu inkasem na účet

Mateřské školy Kličkova vila:

43-7667130227/0100