Platby

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kličkova vila je stanovena základní částkou

300,- Kč měsíčně + úhrada stravného.

Příslušná částka Vám bude pravidelně stržena z Vašeho bankovního účtu inkasem na účet

Mateřské školy Kličkova vila:

43-7667130227/0100