Omluvný list

Pro předškoláky s povinnou školní docházkou platí povinnost dodržet 4 hodiny docházky denně, kdy tato je mateřskou školou určena v době od 8:00 do 12:00 hodin.

Těmto dětem musí mateřská škola evidovat Omluvný list. Ten zůstává v MŠ, a rodič dítěte je povinen každou nepřítomnost dítěte do něho omluvit co nejdříve po opětovném příchodu dítěte do MŠ.

Počet omluvených hodin není zákonem stanoven.

Nově budete omlouvat do omluvného listu i děti, které věkově ještě nespadají do kategorie s povinnou školní docházkou. U těchto dětí se však nebude evidovat počet hodin, kdy chybělo. Zápisem pouze potvrdíte, že dítě je po nemoci zdrávo a je schopno opětovného pobytu v kolektivu mateřské školy.