Přihláška na letní prázdniny pro děti z jiných mateřských škol v Příbrami

 

Od 16.5.2022 do 20.5.2022 si můžete vyzvedávat přihlášku na letní prázdniny v Mateřské škole Kličkova vila nebo stáhnout viz níže.

Vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře odevzdávejte do MŠ od 23.5.2022 – 27.5.2022

 

Jednotná přihláška léto