Prázdninový provoz v mateřských školách

Mateřská škola Kličkova vila bude v době letních prázdnin otevřena po dobu jednoho týdne, a to od 8.7.2019 do 12.7.2019. V případě potřeby může Vaše dítě navštěvovat i jinou mateřskou školu v závislosti na jejím provozu. 

Přihláška do Mateřské školy Kličkova vila ke stažení níže, kliknutím na zelený text:

Přihláška na léto 2019

V měsíci květnu můžete ve Vaší mateřské škole žádat o kopie evidenčního listu v počtu totožném s plánovaným navštěvováním jiných mateřských škol. Následně je nutné vyplnit přihlášky do příslušných jiných školek (které budou k dispozici na webových stránkách mateřských škol), které pak spolu s kopií evidenčního listu odevzdáte v příslušných školkách, a to v průběhu června.