Podzimníčci do školky!

Milí rodiče, jako tradičně vás oslovujeme s výzvou!

Vyrobte s dětmi „skřítka podzimníčka“, kterého nejdéle do konce října doneste do školky, aby nám zdobil vchod a přinesl radost do mnohdy pošmourných podzimních dnů! Kreativitě se meze nekladou, skřítek podzimníček může vypadat jakkoli (postavička, zvířátko, strašidýlko, …, malý, velký, hubený, silný, …), k jeho výrobě použijte ideálně i přírodniny. Každé dítko, které podzimníčka přinese, bude po ukončení podzimníčků odměněno. O donesení podzimníčka prosím informujte paní učitelku.

Velmi se na vaše společné výtvory těšíme!