Poděkování

 

Vřele touto cestou děkujeme manželům Havelkovým a paní Sojovské za skvělou a již letitou spolupráci při uskutečnění polodenního výletu s dětmi do Skorotína za lesními zvířátky ve čtvrtek 8.10.2020, za poskytnutí zázemí, i za neuvěřitelný servis v podobě připraveného občerstvení a teplých nápojů a současně i za pomoc s organizačními záležitostmi a péčí o děti.

Velmi si toho vážíme a děkujeme!