Poděkování

Vřele tímto děkujeme manželům Havelkovým a paní Sojovské za pomoc s organizací polodenního výletu za zvířátky do lesa Skorotína ze dne 3.10.2019 – za absolutní poskytnutý komfort, útulně připravené zázemí pro všechny děti a v neposlední řadě za nadstandardní servis nejen při opékání buřtů!

Děkujeme za všechny děti a zúčastněný kolektiv Mateřské školy Kličkova vila