Návrat dětí do MŠ od 12.4.2021

Z rozhodnutí vlády bude výuka v Mateřské škole Kličkova vila obnovena dne 12.4.2021, to však pouze pro děti podléhající povinné předškolní docházce a dále děti rodičů vybraných profesí, kteří jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
  družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
  – Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Podrobné informace ke znovuotevření naleznete níže:

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021

Manuál k provozu škol (edu.cz)

 

Tyto děti, které se budou účastnit vzdělávání musí pravidelně absolvovat povinné testování antigenními testy v MŠ. Testovat dítě bude sám rodič v šatně MŠ, a následně počkají cca 15 minut na vyhodnocení testů (počítejte prosím s touto časovou prodlevou a nenechávejte příchod do MŠ na poslední chvíli). Testování proběhne zpravidla 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve středu/čtvrtek. Dítě, které nebude přítomno v den testování bude muset absolvovat test v den jeho následovného příchodu. Dětem, jejichž rodiče nesouhlasí s testováním není umožněno prezenční vzdělávání v MŠ. Zde najdete přehledný postup testování

Podrobný manuál a další informace k testování naleznete na odkazu níže:

Manuál – testování – duben 2021 (edu.cz)

 

Provoz školky bude zajištěn standardně od 6:30 do 16:30 hodin. Děti budou rozděleny dle abecedy do dvou tříd po maximálně 15 dětech a výuka a vzdělávání bude probíhat tak, aby se děti z obou skupin navzájem nemísily. Děti budou rozděleny i v šatnách. Při příchodu vás budeme instruovat ke vstupu buď hlavním vchodem, nebo bočním vchodem v závislosti na zařazení vašeho dítěte do konkrétní skupiny. Prosím přineste dětem veškeré nové čisté náhradní oblečení a pyžamo, staré dostanete zabalené domů. Dítě musí mít do MŠ na každý den ve dvou sáčcích dva kusy respirátorů nebo chirurgických roušek (ne látkové), a to z důvodu případného pobytu venku mimo areál MŠ. Přítomnost dítěte vykazujícího známky příznaků nebude v MŠ tolerována, a to bez ohledu na případný negativní výsledek testu!