Docházka o letních prázdninách do jiné mateřské školy v Příbrami

 

Pokud potřebujete přihlásit své dítě do jiné mateřské školy v době letních prázdnin, vytiskněte si přihlášku na webových stránkách dané MŠ nebo vyzvedněte osobně v době od 16.5.2022 do 20.5.2022

Vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře odevzdejte v dané MŠ od 23.5.2022 do 27.5.2022