Děti z Kličkovy vily v Informatoriu

V prosincovém čísle časopisu Informatorium najdete článek o tom, jak děti z Kličkovy vily absolvovaly polodenní výlet do Skorotína: