1. září

Vážení rodiče,

těšíme se na Vás a Vaše děti v novém školním roce 2021/2022.

I nadále Vás žádáme o dodržování hygienických opatření, při vstupu do budovy používejte respirátory.

 

Chovejte se tak, aby se jakákoliv nákaza nešířila mezi námi.

Děkujeme